Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Przewodnik dla zaawansowanych 2.0

Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w programie szkoleniowym „Przewodnik dla zaawansowanych 2.0”, którego celem jest ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych, zarówno merytorycznych jak i metodycznych krakowskich przewodników.

Opis programu szkoleniowego

Program służy zdobyciu przez uczestników wiedzy i umiejętności właściwych profesji przewodnika miejskiego, w szczególności muzealnego – na wystawach i w obiektach Muzeum Krakowa. Naszym celem jest również wzmacnianie relacji między przewodnikami a muzeum oraz sieciowanie środowiska przewodnickiego poprzez budowanie platformy kontaktu zawodowego i osobistego.

„Przewodnik dla zaawansowanych 2.0” stanowi kontynuację realizowanego od 2016 r. programu „Przewodnik dla zaawansowanych”, z uwzględnieniem zmian w zakresie celów programowych oraz założeń merytorycznych i organizacyjnych.

Obszarem naszej pracy edukacyjnej jest dziedzictwo kulturowe Krakowa, zarówno materialne, jak i niematerialne. Podczas naszych spotkań poruszamy także tematy dotyczące konserwacji, muzeologii oraz zbiorów i kolekcji naszego muzeum. Prowadzimy warsztaty szkoleniowe z zakresu metodologii oprowadzania po wystawach muzealnych.

Zasady udziału w programie:

 1. Program adresowany jest do krakowskich przewodników miejskich posiadających:
  • licencję wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Federację Stowarzyszeń Przewodnickich, Oddział Krakowski PTTK,
  • certyfikat Muzeum Krakowa,
  • inny dokument poświadczający ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy przewodnika miejskiego lub muzealnego
  • uwaga: Kandydaci na przewodników miejskich lub muzealnych nieposiadający ww. dokumentów dopuszczani będą do udziału w programie warunkowo. 
 2. Program funkcjonuje w cyklu rocznym:
  • styczeń – listopad: spotkania programowe, 
  • grudzień: zakończenie programu i wydanie kart beneficjenta
 3. Spotkania programowe realizowane będą w formie stacjonarnej, na terenie muzeum, w przestrzeni miejskiej oraz online. 
 4. Szczegółowy program spotkań na każdy kolejny miesiąc zamieszczany jest poniżej w plikach do pobrania, a także rozsyłany drogą e-mail do przewodników, których adresy figurują w bazie muzealnej.
 5. Każde spotkanie programowe objęte jest rezerwacją, której można dokonać poprzez elektroniczny formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej: http://muzeumkrakowa.pl/formularz-przewodnik-dla-zaawansowanych
 6. Udział w wybranych spotkaniach jest bezpłatny. Informacja o ewentualnej odpłatności będzie każdorazowo umieszczana w materiałach informacyjnych.
 7. Obecność na spotkaniach stacjonarnych potwierdzana będzie podpisem prowadzącego składanym w indeksie przewodnika (do pobrania na dole strony). W przypadku spotkań online potwierdzenie udziału następuje na podstawie list obecności sporządzanych w ich trakcie. 
 8. Spotkania programowe realizowane są przez muzealników oraz zewnętrznych specjalistów z danej dziedziny.
 9. Na zakończenie programu (grudzień) uczestnicy, którzy wzięli udział w 15 spotkaniach (w tym w minimum 3 realizowanych w formie stacjonarnej), otrzymują  kartę beneficjenta programu uprawniającą do korzystania przez 1 rok kalendarzowy z następujących korzyści:
  • bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe Muzeum Krakowa
  • rabat w wysokości 15% na wydawnictwa Muzeum Krakowa
 10.  Na zakończenie programu (grudzień) uczestnicy, którzy wzięli udział w 30 wybranych  przez siebie spotkaniach, otrzymują  kartę beneficjenta programu uprawniającą do korzystania przez 1 rok kalendarzowy z następujących korzyści:
  • bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe Muzeum Krakowa
  • rabat w wysokości 15% na wydawnictwa Muzeum Krakowa
  • darmowo jedną publikację do kwoty 40 zł, spośród wydawnictw muzealnych dostępnych na stronie internetowej

UWAGA!

Na wszystkie powyższe spotkania konieczna jest rezerwacja miejsc za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://muzeumkrakowa.pl/formularz-przewodnik-dla-zaawansowanych.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych zajęć prosimy o pilne przekazanie informacji do Działu Edukacji (przewodnicy@muzeumkrakowa.pl, 12 422 21 18 w. 136). Zwolnione przez Państwa miejsca wyświetlą się ponownie jako dostępne w formularzu. Zachęcamy więc do śledzenia zmian w formularzu w ciągu całego miesiąca.

Pliki do pobrania