Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Przewodnik dla zaawansowanych 2.0

Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w programie szkoleniowym „Przewodnik dla zaawansowanych 2.0”, którego celem jest ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych, zarówno merytorycznych jak i metodycznych krakowskich przewodników.

Opis programu szkoleniowego

Program służy zdobyciu przez uczestników wiedzy i umiejętności właściwych profesji przewodnika miejskiego, w szczególności muzealnego – na wystawach i w obiektach Muzeum Krakowa. Naszym celem jest również wzmacnianie relacji między przewodnikami a muzeum oraz sieciowanie środowiska przewodnickiego poprzez budowanie platformy kontaktu zawodowego i osobistego.

„Przewodnik dla zaawansowanych 2.0” stanowi kontynuację realizowanego od 2016 r. programu „Przewodnik dla zaawansowanych”, z uwzględnieniem zmian w zakresie celów programowych oraz założeń merytorycznych i organizacyjnych.

Obszarem naszej pracy edukacyjnej jest dziedzictwo kulturowe Krakowa, zarówno materialne, jak i niematerialne. Podczas naszych spotkań poruszamy także tematy dotyczące konserwacji, muzeologii oraz zbiorów i kolekcji naszego muzeum. Prowadzimy warsztaty szkoleniowe z zakresu metodologii oprowadzania po wystawach muzealnych.

Zasady udziału w programie:

 1. Program adresowany jest do krakowskich przewodników miejskich posiadających:
  • licencję wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Federację Stowarzyszeń Przewodnickich, Oddział Krakowski PTTK,
  • certyfikat Muzeum Krakowa,
  • inny dokument poświadczający ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pracy przewodnika miejskiego lub muzealnego
  • uwaga: Kandydaci na przewodników miejskich lub muzealnych nieposiadający ww. dokumentów dopuszczani będą do udziału w programie warunkowo. 
 2. Program funkcjonuje w cyklu rocznym:
  • styczeń – listopad: spotkania programowe, 
  • grudzień: zakończenie programu i wydanie kart beneficjenta
 3. Spotkania programowe realizowane będą w formie stacjonarnej, na terenie muzeum, w przestrzeni miejskiej oraz online. 
 4. Szczegółowy program spotkań na każdy kolejny miesiąc zamieszczany jest poniżej w plikach do pobrania, a także rozsyłany drogą e-mail do przewodników, których adresy figurują w bazie muzealnej.
 5. Każde spotkanie programowe objęte jest rezerwacją, której można dokonać poprzez elektroniczny formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej: http://muzeumkrakowa.pl/formularz-przewodnik-dla-zaawansowanych
 6. Udział w wybranych spotkaniach jest bezpłatny. Informacja o ewentualnej odpłatności będzie każdorazowo umieszczana w materiałach informacyjnych.
 7. Obecność na spotkaniach stacjonarnych potwierdzana będzie podpisem prowadzącego składanym w indeksie przewodnika (do pobrania na dole strony). W przypadku spotkań online potwierdzenie udziału następuje na podstawie list obecności sporządzanych w ich trakcie. 
 8. Spotkania programowe realizowane są przez muzealników oraz zewnętrznych specjalistów z danej dziedziny.
 9. Na zakończenie programu (grudzień) uczestnicy, którzy wzięli udział w 15 spotkaniach (w tym w minimum 3 realizowanych w formie stacjonarnej), otrzymują  kartę beneficjenta programu uprawniającą do korzystania przez 1 rok kalendarzowy z następujących korzyści:
  bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe Muzeum Krakowa
  rabat w wysokości 15% na wydawnictwa Muzeum Krakowa oraz rabat 10% na zakup "Encyklopedii Kraków" po okazaniu karty beneficjenta
 10. Na zakończenie programu (grudzień) uczestnicy, którzy wzięli udział w 30 wybranych  przez siebie spotkaniach, otrzymują  kartę beneficjenta programu uprawniającą do korzystania przez 1 rok kalendarzowy z następujących korzyści:
  bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe Muzeum Krakowa
  rabat w wysokości 15% na wydawnictwa Muzeum Krakowa oraz rabat 10% na zakup "Encyklopedii Kraków" po okazaniu karty beneficjenta
  darmowo jedną publikację do kwoty 40 zł, spośród wydawnictw muzealnych dostępnych na stronie internetowej po okazaniu karty beneficjenta

UWAGA!

Na wszystkie powyższe spotkania konieczna jest rezerwacja miejsc za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://muzeumkrakowa.pl/formularz-przewodnik-dla-zaawansowanych.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych zajęć prosimy o pilne przekazanie informacji do Działu Edukacji (przewodnicy@muzeumkrakowa.pl, 12 422 21 18 w. 136). Zwolnione przez Państwa miejsca wyświetlą się ponownie jako dostępne w formularzu. Zachęcamy więc do śledzenia zmian w formularzu w ciągu całego miesiąca.

Przewodnik dla zaawansowanych - materiały do pobrania