Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu użytkowego w oddziale „Pałac Krzysztofory” w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza Państwa do składania ofert najmu powierzchni użytkowej w oddziale „Pałac Krzysztofory”, mieszczącym się w nowo wyremontowanym skrzydle Pałacu Krzysztofory, jednym z najpiękniejszych i najbardziej okazałych pałaców miejskich w Krakowie, Rynek Główny 35.

Opis oferty najmu lokalu:

 1.  Oferta obejmuje najem lokalu o powierzchni użytkowej 72,18 m2, zlokalizowanego w pasażu Pałacu Krzysztofory, z wejściem od strony Rynku Głównego oraz ulicy Szczepańskiej.
 2. Przestrzeń lokalu powinna stanowić dopełnienie powierzchni wystawienniczych, w tym wystawy stałej „Kraków od początku do końca”  poświęconej dziejom i dziedzictwu kulturowemu Krakowa.
 3. Preferowane przeznaczenie lokalu – sklep z pamiątkami. Działalność podstawowa może być uzupełniona o sprzedaż wycieczek i spacerów po Krakowie i okolicach oraz o organizację w przestrzeni lokalu warsztatów, spotkań autorskich i slajdowisk.
 4. W lokalu dopuszcza się prowadzenie innej działalności niż wskazana w ust. 3 powyżej, harmonizującej z charakterem oddziału „Pałac Krzysztofory”.
 5. Najemca będzie zobowiązany do sprzedaży wydawnictw i towarów handlowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (w ustalonym zakresie).
 6. W związku z przyłączeniem się Muzeum Historycznego Miasta Krakowa do akcji „Kraków bez plastiku”, niezbędnym jest wyeliminowanie z asortymentu zabawek plastikowych, reklamówek jednorazowych itp.
 7. Lokal zostanie przekazany najemcy w stanie gotowym do rozpoczęcia działalności wraz z wyposażeniem, w tym:
  • zabudowa lady sklepowej,
  • regały i półki ekspozycyjne,
  • wyspy ekspozycyjne,
 8. Działalność w lokalu może być prowadzona do godz. 23.00, jednak nie krócej niż w godzinach udostępnienia wystawy dla osób zwiedzających.
 9. Koszty najmu:
  • miesięczny czynsz najmu powierzchni,
  • miesięczny czynsz najmu wyposażenia,
  • zużycie wody i odprowadzenie nieczystości,
  • energia elektryczna,
  • ogrzewanie c.o,
  • wywóz odpadów komunalnych.
 10. Miesięczny czynsz najmu wyposażenia znajdującego się w lokalu wynosi 750 zł netto.
 11. Minimalna stawka czynszu najmu za 1m2  powierzchni wynosi 80 zł netto. Oferty składane poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.
 12.  Czas trwania umowy – umowa opcjonalnie na czas oznaczony do 3 lat od daty przekazania lokalu lub na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 13. Planowana data przekazania lokalu – do dnia 30.06.2021 r.
 14. Planowana data rozpoczęcia działalności – od dnia 23.07.2021 r.
 15. Warunkiem złożenia oferty jest prowadzenie działalności handlowej nieprzerwalnie przez okres ostatnich 2 lat.

Oferty najmu lokalu prosimy składać osobiście lub przesłać w formie pisemnej na adres Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 31-011, Rynek Główny 35, w terminie do dnia 24.06.2021 r. (data wpływu), oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o składanie ofert w kopercie z dopiskiem „Oferta sklep oddział Pałac Krzysztofory”

Prosimy o składanie ofert w kopercie z dopiskiem „Oferta sklep oddział Pałac Krzysztofory”

Oferty powinny zawierać:

 1. Dane oferenta – pełna nazwa, adres siedziby, NIP/Regon, dane kontaktowe.
 2. Potwierdzenie prowadzenia działalności handlowej przez okres minimum 2 lata (np. wypis z KRS, CEIDG)
 3. Krótki opis prowadzonej przez oferenta działalności.
 4. Koncepcję prowadzenia działalności w lokalu w tym zestawienie z proponowanym asortymentem.
 5. Proponowany okres trwania umowy (opcjonalnie czas oznaczony do 3 lat, czas nieoznaczony).
 6. Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, z podaniem stawki czynszu za 1 m2 powierzchni (netto, w PLN).

Serdecznie zapraszamy do osobistego obejrzenia powierzchni przeznaczonej do wynajęcia.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży i Pozyskiwania Funduszy, tel. (12) 6192316, 509924055 lub email: fundusze@muzeumkrakowa.pl