Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Muzeum Krakowa znów otwarte! Zachęcamy do sprawdzania aktualnych godzin funkcjonowania oddziałów. Do zobaczenia!
Strona korzysta z ciasteczek!

Aktualny numer

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa nr 37

Spis treści

Kolekcje
Ewa Gaczoł, Kolekcja dagerotypów w zbiorach Muzeum Krakowa – w 180-lecie wynalezienia fotografii, s. 11–18

Wojciech Walanus, Fotografie z zakładu Ignacego Kriegera w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Charakterystyka i perspektywy badawcze, s. 19–36

 Joanna Strzyżewska, Lustro pamięci. O negatywach z Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, s. 37–58

Kamila Kłudkiewicz, The History and Role of the Institute of Art History Photo Archive in the 100 years of Art History Research and Education in Poznań. General characteristics and the result of preliminary research, s. 59–68

Kamila Wasilewska-Prędki, Fotografia żydowska w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, s. 69–87

Wokół muzealiów
Michał Szczerba, Album fotografii członków Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego w zbiorach Muzeum Krakowa, s. 89–103

Joanna Gellner, Między przedmiotem a podmiotem. Zwierzęta na fotografiach ze zbiorów Muzeum Krakowa, s. 104–134

Fotografowie
Anna Bednarek, Kriegerowie – biografia niemożliwa?, s. 136–150

Anna Bednarek, Nie tylko Kriegerowie. Fotografowie Krakowa i jego zabytków w XIX wieku, s. 151–170

Anna Kwiatek, Krakowianin o wielu pasjach. Fotografie amatorskie Mariana Plebańczyka w zbiorach Muzeum Krakowa, s.171–196

Magdalena Kownacka, Rzeczywistość nie istnieje. Działalność Grupy Roboczej w Krakowie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, s.197–209

Fotografia w służbie nauki i sztuki
Katarzyna Moskal, Fotografie szat liturgicznych w zbiorach Muzeum Krakowa jako źródło do odtworzenia historii zabytku – wybrane przykłady, s. 211–220

Wacław Szczepanik, Austro-węgierska wojskowa służba medyczna podczas I wojny światowej. Próba analizy źródła ikonograficznego – albumu dr. Mieczysława Górki, s. 221–232

Iwona Kawalla-Lulewicz, Śródmiejskie place targowe Krakowa w fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, s. 233–254

Iwona Kawalla-Lulewicz, Place targowe dawnych miast satelitarnych Krakowa, jurydyk i osad podmiejskich w fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa, s. 255–276

Dominik Lulewicz, Zbiory fotograficzne Muzeum Krakowa jako źródło ikonograficzne do badań nad historią kolei w Krakowie, s.277–302

Mateusz Niemiec, Fotografia jako źródło w badaniach nad krajobrazem historycznym – wybrane problemy, s. 303–318

Elżbieta Firlet, Stare i nowe w rejonie ulicy Zabłocie w Krakowie. Historia w fotografii zapisana, s. 319–352

Magdalena Skrejko, Światłoryt – metoda adaptacji sztuk wizualnych na podstawie wybranych fotografii ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie, s. 353–362

Konserwacja
Zofia Kaszowska, Ryszard Antoni Wójcik, Karina Niedzielska, Kilka słów o czarno-białych negatywach fotograficznych i możliwościach ich identyfikacji, s. 364–376

Uta Hanusek, Wybrane problemy konserwacji prewencyjnej na przykładzie konserwacji archiwalnych materiałów Fotograficznych, s.377–382

Daria Pilch, Wybrane zagadnienia dotyczące budowy i sporządzania negatywów kolodionowych na podłożu szklanym w zakładzie rodziny Kriegerów, s.383–391

Muzealne sprawy
Joanna Gellner, Anna Kwiatek, Urodziny Ignacego Kriegera – podsumowanie i wnioski, s.393–402

Katarzyna Bury, Muzeum Podgórza – podsumowanie realizacji projektu, s. 403–414

Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2018 roku, s. 415–445

Wspomnienia pośmiertne
Jacek Salwiński, Greta Czupryniak - kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (1963–2019), s. 447–448

Wacław Passowicz, Inżynier Zdzisław Maj (1934–2019). „Człowiek dobry jak chleb”, s.449–451

Wacław Passowicz, Tamara Petryk (1939–2019), s.452–454

Ewa Gaczoł, Dr Ryszard Antoni Wójcik (1957–2019), s.455–459