Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, w dniach 07.09.22 – 09.10.22 r. wyłączona zostaje czasowo ze zwiedzania wystawa stała prezentowana w Muzeum Podgórza - „Miasto pod Kopcem Kraka”. Wystawa czasowa "Stał dwór szlachecki" będzie prezentowana bez zmian.
Strona korzysta z ciasteczek!

Udostępnianie reprodukcji

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem za udostępnianie zasobów Muzeum Krakowa.

Kontakt w sprawie udostępniania:

repro@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 61-92-352

Za udostępnienie przez Muzeum obiektu z tytułu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania:

 1. Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:
  • w przypadku, w którym Muzeum posiada kopię (reprodukcję) cyfrową obiektu i udostępnienie dotyczy posiadanej przez muzeum formy, zaś:
   • jednorazowe udostępnienie do 10 sztuk kopii (reprodukcji) cyfrowych obiektu – jest bezpłatne,
   • jednorazowe udostępnienie przekracza wskazaną powyżej liczbę sztuk kopii (reprodukcji) cyfrowych obiektów – opłata za udostępnienie wynosi 5,00 zł brutto za każdą dodatkową sztukę kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektu;
  • w przypadku, w którym Muzeum nie posiada kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektu, zaś:
   • udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki skanu obiektu wynosi 10,00 zł  brutto,
   • udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki fotografii obiektu wynosi 20,00 zł brutto,
   • w przypadku, w którym przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (tzw. wniosek nietypowy) – opłata za udostępnienie obliczona zostanie indywidualnie;
 2. Udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż określone w pkt. 1:
  • w przypadku, w którym:
   • udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za udostępnienie 1 sztuki skanu wynosi 20,00 zł brutto, ale nie więcej niż 118,00 zł brutto za jedno udostępnienie,
   • udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata za udostępnienie jednej sztuki fotografii cyfrowej obiektu wynosi 40,00 zł brutto, ale nie więcej niż 118,00 zł brutto za jedno udostępnienie,
  • w przypadku, w którym przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (tzw. wniosek nietypowy) – opłata za udostępnienie obliczona zostanie indywidualnie.
 3. Muzeum udostępnia kopie (reprodukcje) cyfrowe obiektów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należącego do Muzeum. Jednorazowe udostępnienie obejmuje udostępnienie nie więcej niż 10 sztuk skanów bądź fotografii.
 4. Wskazany w pkt 1 i 2 cennik dotyczy udostępnienia informacji sektora publicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Podmiot wnoszący o udostępnienie składa zamówienie w formie pisemnej bądź na podany
na stronie internetowej muzeum adres e-mail podając przedmiot i formę udostępnienia oraz sposób kontaktu. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia Muzeum przekazuje wnoszącemu informację o warunkach udostępnienia.

Za udostępnienie przez Muzeum kopii (reprodukcji) cyfrowej obiektów, niepodlegających udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

 1. jeśli udostępnienie ma nastąpić w formie skanu obiektu – opłata za jednorazowe udostępnienie 1 sztuki skanu wynosi 20,00 zł brutto,
 2. jeśli udostępnienie ma nastąpić w formie fotografii cyfrowej obiektu – opłata za jednorazowe udostępnienie jednej sztuki fotografii cyfrowej obiektu wynosi 40,00 zł brutto.

Od cen ustalonych w cenniku za udostępnianie kopii (reprodukcji), mogą zostać udzielone zniżki do maksymalnej wysokości 50% wartości kwot ustalonych lub zwolnienie z opłat.
Decyzję w sprawie zniżek z opłat podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoba upoważniona,
zaś decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje wyłącznie Dyrektor Muzeum.