Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956

Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment wystawy
Kurator wystawy
Grzegorz Jeżowski
Ceny biletów na wystawę
Bilet normalny 18.00 zł
Bilet ulgowy 14.00 zł
Bilet rodzinny 36.00 zł
Bilet grupowy 14.00 zł
Bilet grupowy ulgowy 11.00 zł
Karta Dużej Rodziny normalny 9.00 zł
Karta Krakowska normalny 14.40 zł
Karta Krakowska ulgowy 11.20 zł
Krakowska Karta Rodzinna normalny 9.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N normalny 9.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N ulgowy 7.00 zł
Legitymacja Działacza Opozycji (zamieszkałego na terenie Krakowa) 1.00 zł
Usługa przewodnicka 165.00 zł

Opis wystawy

W Krakowie przy ulicy Pomorskiej 2 podczas II wojny światowej znajdowała się siedziba gestapo.

W Krakowie przy ulicy Pomorskiej 2 podczas II wojny światowej znajdowała się siedziba gestapo. Świadectwem przeszłości tego miejsca są zachowane do dziś cele dawnego aresztu gestapo - miejsce pamięci narodowej i najważniejszy punkt przygotowywanej ekspozycji. Wystawa Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956, opowiadając o złożonej historii naszego miasta, przygotuje zwiedzającego do wizyty w celach, gdzie torturowano i mordowano Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Ekspozycja została podzielona na trzy części. W pierwszej zaprezentowano działalność Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski oraz dzieje Domu Śląskiego. Druga część przedstawia losy wybranych osób - ofiar niemieckiego terroru podczas okupacji w latach 1939–1945, zarówno krakowian, jak i postaci związanych z Krakowem. Trzecią część wystawy poświęcono okresowi 1945–1956 i przedstawiono w niej różnorodne postawy ludności wobec narzuconej siłą społeczeństwu polskiemu władzy ludowej.

Krakowianie wobec terroru… to opowieść o podobieństwach między dwoma systemami totalitarnymi: nazistowskim i komunistycznym. Ten nieludzki świat przybliżą zwiedzającym sylwetki funkcjonariuszy gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa. Ta wystawa to również opowieść o zwykłych ludziach, mieszkańcach Krakowa, którzy żyli tu w tym jakże burzliwym i tragicznym okresie dziejów Polski.

Zgromadzone na wystawie dokumenty, pamiątki rodzinne i fotografie tworzą narrację o losach krakowian w okresie 1939–1945 i 1945–1956. Przekaz dokumentalny uzupełniają elementy scenograficzne wystawy, m.in. zaaranżowany pokój przesłuchań, a także prezentacje audiowizualne czy nagrania świadków historii.

Jeden z ważniejszych elementów ekspozycji stanowi nowatorski projekt MHK - wirtualne archiwum. Zbierane długimi latami przez pracowników muzeum informacje o ofiarach hitlerowskiego i stalinowskiego terroru zostały udostępnione szerokiej publiczności w formie elektronicznej bazy danych. Dzięki zgromadzonym dokumentom i fotografiom zwiedzający będzie mógł bliżej zapoznać się z życiorysem wybranej osoby. Baza danych składająca się obecnie z kilku tysięcy pozycji będzie w przyszłości rozbudowywana. Dzięki wersji dostępnej w Internecie ze zbioru będą mogli korzystać członkowie rodzin osób represjonowanych oraz badacze historii najnowszej.

Przeszłość czasem musi boleć, tym bardziej należy o niej pamiętać.
Oddział MHK przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie to nie tylko ekspozycja, to również przestrzeń dialogu społecznego  - wymiany myśli i poglądów na naszą wspólną, nie aż tak odległą historię.
Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment wystawy
Kurator wystawy
Grzegorz Jeżowski
Ceny biletów na wystawę
Bilet normalny 18.00 zł
Bilet ulgowy 14.00 zł
Bilet rodzinny 36.00 zł
Bilet grupowy 14.00 zł
Bilet grupowy ulgowy 11.00 zł
Karta Dużej Rodziny normalny 9.00 zł
Karta Krakowska normalny 14.40 zł
Karta Krakowska ulgowy 11.20 zł
Krakowska Karta Rodzinna normalny 9.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N normalny 9.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N ulgowy 7.00 zł
Legitymacja Działacza Opozycji (zamieszkałego na terenie Krakowa) 1.00 zł
Usługa przewodnicka 165.00 zł

Powiązane oddziały

Powiązane aktualności

Powiązane zajęcia edukacyjne