Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

SZKOŁY PODSTAWOWE — KL. I-III

Zapoznaj się z ofertą zajęć edukacyjnych dla klas wczesnoszkolnych.

Pałac Krzysztofory

 • Moja własna świątynia muz, czyli warsztaty muzealnicze
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Co się robi w muzeum? Czym jest zabytek? Co można zobaczyć na wystawie? Czy przedmiotów na wystawie można dotykać? Podczas zajęć spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania. Zaczniemy od spaceru po wystawie, gdzie zobaczymy elementy składowe ekspozycji (gabloty z zabytkami, podpisy) oraz sposoby aranżacji. Następnie wcielimy się w role muzealników i spróbujemy przygotować własne wystawy, do czego wykorzystamy kopie zabytków oraz pudełka, które posłużą nam jako ekspozytory. Uczestnicy będą musieli sami wymyślić tytuł wystawy, zrobić podpisy do zabytków (lub je narysować) oraz oprowadzić po ekspozycji pozostałe osoby (starsze dzieci). Podczas zajęć przewidziana jest wizyta na wystawie stałej Kraków od początku, bez końca.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1, I.1.4, I.2.1, I.4.1); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.10); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.6, V.3.3); edukacja techniczna (VI.1.1).

 • Legendy i zwyczaje krakowskie
Warsztaty teatralno–plastyczne
Czas trwania: 90 minut
Niewyjaśnione zjawiska, sploty tajemniczych zdarzeń, postaci, niezwykłość miejsc, a wszystko bierze swój początek w najodleglejszych, legendarnych początkach prastarego Krakowa. Warsztaty pozwalają dzieciom poznać bogaty świat legend i zwyczajów krakowskich, które tworzą magiczny obraz miasta. Podczas zajęć dzieci w aktywny i twórczy sposób uczestniczą w warsztatach poprzez udział w scenkach teatralnych. W drugiej części zajęć, w zależności od preferencji nauczyciela, wykonują prace plastyczne lub zwiedzają wybrane sale wystawy stałej Kraków od początku, bez końca (te, które dotyczą legend).
Uwaga: podczas zajęć omawiane są trzy, wskazane przez nauczyciela, legendy. Można wybrać spośród następujących: o smoku wawelskim, o Wandzie, o hejnaliście z wieży kościoła Mariackiego, o Lajkoniku, o zaczarowanych gołębiach z krakowskiego Rynku, o skarbach krzysztoforskich oraz o Panu Twardowskim.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1, I.1.4, I.2.1, I.5.1, 3.3); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.2.3, V.2.6, V.2.8, V.3.3)

 • Zwykłe niezwykłe widoki Krakowa, czyli jak wyglądał dawny Kraków
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Czy pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Czy bardzo się zmieniłeś od tego czasu? Na pewno tak! Tak samo jest z Krakowem. Dzięki niezwykłej podróży przez stulecia poznamy widoki miasta, jego zmiany, przeobrażenia. Zobaczymy także najważniejsze budowle miejskie, zarówno te istniejące, jak i te, których już nie ma. Nasza podróż po Krakowie rozpocznie się od najstarszego widoku Krakowa z Kroniki Świata Hartmana Schedla. Na jej podstawie dokonamy porównań z późniejszymi widokami miasta. Co się zmieniło, co pozostało – to są nasze podstawowe pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć. Podczas zajęć przewidziana jest wizyta na wystawie Kraków od początku, bez końca.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1); edukacja plastyczna (V.1.1.a, 1.2, V.3.1)

Rynek Podziemny

 • Pogromcy legend, czyli różnica między bujdą a historią. Weryfikacja elementów historycznych w krakowskich legendach
Lekcja interaktywna
Czas trwania: 60–75 minut
Na zajęciach dzieci poznają trzy krakowskie legendy: o księciu Kraku, o hejnale granym z wieży kościoła Mariackiego i o dwóch braciach. Spotkają się ze Smokiem Wawelskim, odwiedzą osadę przed najazdem tatarskim i usłyszą pierwszą krakowską opowieść kryminalną. Niczym detektywi postarają się odszukać we wszystkich opowieściach „ziarnko prawdy”. Efekty poszukiwań mogą okazać się zaskakujące!
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV.10). Edukacja społeczna (III.1.7; III.2.1)

 • Kupieckim szlakiem na Rynek Krakowski. Handel w wiekach średnich
Spacer edukacyjny
Czas trwania: 60 minut
Uwaga: zajęcia odbywają się w przestrzeni miasta.
Reprezentacyjnym traktem – który wiedzie na Wawel, a zwany jest Drogą Królewską – uczestnicy wyruszą spod Barbakanu i przez ulicę Floriańską przejdą na Rynek Główny. Poznają wyzwania, przed jakimi stawali kupcy zmierzający do miasta, by sprzedać swój towar. Dowiedzą się, z jakich przywilejów mogli korzystać, a jakich praw musieli przestrzegać. Zapoznają się również z różnorodnymi funkcjami Rynku Głównego i podejdą pod najważniejsze budowle średniowiecznego miasta: kościół Mariacki, Wieżę Ratuszową i Sukiennice.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (1.1.); edukacja społeczna (1.1)

 • Co się kryje pod Rynkiem? Tajemnice archeologii
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 75–90 minut
Kim jest i jak pracuje archeolog? Czy pędzelek jest mu potrzebny do malowania? W czasie zajęć dzieci będą miały okazję odkryć tajemnice skrywane pod powierzchnią Rynku Głównego i wiele dowiedzieć się o historii Krakowa i jego mieszkańców. Na zakończenie spróbują rozwiązać specjalne archeologiczne zadanie.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV.1, IV.10, IV.11). Edukacja społeczna (III.1.1; III.2.1)

 • W warsztacie mistrza. Opowieść o krakowskich rzemieślnikach
Lekcja interaktywna
Czas trwania: 90 minut
Co to jest majstersztyk? Kim byli iglarze, a czym zajmowali się paśnicy? Zapraszamy na zajęcia poświęcone dawnym rzemiosłom i rzemieślnikom. W czasie lekcji przeniesiemy się do barwnego i gwarnego średniowiecznego Krakowa, aby przyjrzeć się życiu i pracy dawnych rękodzielników. Uczestnicy poznają dawne zawody, z których część już nie istnieje, zgłębią tajniki produkcji, a na koniec będą mogli wcielić się w jednego z rzemieślników i zaprojektować dla siebie… Ale to zdradzimy już podczas zajęć.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): społeczny obszar rozowju dziecka (III.1); poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV.10, IV.11)

Celestat

 • Od lokacji do fortyfikacji, czyli jak w Krakowie mury budowano
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Uczestnicy poznają krótką historię lokacji Krakowa, która zapoczątkowała proces budowy miejskich fortyfikacji, a także funkcję i lokalizację najważniejszych średniowiecznych budowli. Następnie wcielą się w rolę budowniczych i na podstawie historycznych ilustracji wzniosą z kloców średniowieczne miasto na wielkoformatowej mapie Krakowa.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.1.1.a, V.1.1.b, V.2.6)

 • W cieniu wież obronnych, czyli jak dawniej wojowano
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Na zajęciach uczestnicy poznają dawne sposoby zdobywania i obrony murów oraz uzbrojenie – zarówno atakujących, jak i obrońców, w tym repliki: mieczy, kuszy oraz machin oblężniczych, na czele z katapultą. W części praktycznej dzieci budują własną twierdzę obronną lub przygotowują kartonowy model zbroi.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.1.1.a, V.1.1.b, V.2.6)

Muzeum Nowej Huty

 • Opowieści z Nowej Huty
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 60–75 minut (do uzgodnienia)
Tereny dzisiejszej Nowej Huty zamieszkiwane były przez ludzi od niepamiętnych czasów. Przez stulecia pojawiło się wiele legend nawiązujących do postaci i zdarzeń znanych z historii tych miejsc. Opowieści o legendarnej Wandzie i usypanym dla niej kopcu, o czarownicy z Mistrzejowic czy krzesławickim koniu wprowadzą dzieci w tajemniczy klimat dawnych wieków. Uczestnicy zajęć nie tylko poznają te legendy, ale także wykonają zadania plastyczne związane z ich bohaterami.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.3, III.1.7); edukacja plastyczna (V.1.1.A, V.1.1.B, V.2.1, V.2.6)

 • Zbuduj z nami Nową Hutę
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 60–75 minut (do uzgodnienia)
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi architektury Nowej Huty, a następnie wykonują makietę własnego miasta z wykorzystaniem wskazówek prowadzącego, wiedzy zdobytej na początku spotkania oraz materiałów przygotowanych przez muzeum. Aby wykonać zadanie, należy podejmować odpowiednie decyzje i współpracować ze sobą, dzieląc się obowiązkami.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.3, III.1.7); edukacja plastyczna (V.1.1.A, V.1.1.B, V.2.1, V.2.6); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4)

 • W malowanej skrzyni
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 60–75 minut (do uzgodnienia)
Sztuka ludowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zaś wywodzące się z niej motywy pojawiają się nie tylko na ubraniach, gadżetach i innych przedmiotach codziennego użytku, lecz nawet na fasadach domów. Warsztaty mają na celu przybliżyć dzieciom zarówno dzieje wsi, na terenie których powstała obecna dzielnica Nowa Huta, jak i zaznajomić ich z charakterystyczną dla tych obszarów kulturą ludową.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.3, III.1.7); Edukacja plastyczna (V.1.1.A, V.1.1.B, V.2.1, V.2.6)

 • Objazd po dworach i pałacach Nowej Huty
Wycieczka objazdowa
Czas trwania: 180 minut
Uwaga: organizacja autobusu we własnym zakresie. Na życzenie zamawiających możliwa jest modyfikacja trasy (tematyki) i czasu trwania.
Gdzie znajduje się najstarszy nowohucki zabytek? Kto ufundował kościół w Ruszczy? Czy kopiec Wandy to jedyny nowohucki kopiec? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas wycieczki autokarowej na trasie: Mogiła – Pleszów – Branice – Ruszcza – Wadów – Łuczanowice – Kościelniki. Zazwyczaj odwiedzamy 3–4 z wymienionych miejscowości.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.3, III.1.7); edukacja plastyczna (V.1.1.A, V.1.1.B, V.2.1, V.2.6); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4)

Muzeum Podgórza

 • Z kopca tajemnic, ze skarbca podgórskich legend
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Podgórskie legendy to świat pełen fantazji, niesamowitych i często mrożących krew w żyłach opowieści oraz wydarzeń, których bohaterami są zarówno postacie historyczne, jak i legendarne. Warsztaty pozwolą uczestnikom przenieść się do krainy wyobraźni, gdzie można spotkać księcia Kraka i Smoka Wawelskiego, Pana Twardowskiego czy tajemniczą Zaklętą Księżniczkę. Podczas zajęć dzieci wcielą się w rolę badaczy przeszłości i spróbują odnaleźć „ziarno prawdy” kryjące się w dawnych opowieściach, odróżnić to, co zmyślone, od tego, co prawdziwe.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.2.1); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.5)

 • Operacja MIASTO
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Projektowanie miasta od podstaw to operacja godna najlepszych specjalistów. Jakie czynniki zadecydowały o założeniu Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza? Kto odpowiadał za wytyczenie jego planów i czuwał nad prawidłowym przebiegiem procesu budowy? Kto sprawował władzę w mieście? Warsztaty będą próbą odpowiedzi na te i wiele innych pytań. W części praktycznej uczniowie wcielą się w rolę architektów i budowniczych – zaprojektują i wybudują własne miasto. Czy ich wizje będą podobne do Podgórza?
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.2.4, V.2.6, V.3.1); edukacja techniczna (VI.2.2a, VI.2.2.b)

 • Podgórskie biuro projektowe
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Przemysł był jednym ze źródeł sukcesu XIX-wiecznego Podgórza. Ale czy można było połączyć produkcję przemysłową ze sztuką? Czy np. opakowanie może być ładne? A podłoga, albo piec kaflowy? W czasie zajęć w Muzeum Podgórza uczestnicy obejrzą zabytkowe projekty reklam podgórskich fabryk, kafle piecowe i posadzki podgórskich kamienic, a na zakończenie sami będą mieli za zadanie wcielić się w dawnych podgórskich projektantów.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1), edukacja społeczna (III.1.7, III.2.6), edukacja przyrodnicza (IV.2.1, IV.3.1), edukacja plastyczna (V.1.1, V.2.7, V.3.1), edukacja techniczna (VI.1.1,2,4)

 • Zagadkowe Podgórze
Spacer edukacyjny
Czas trwania: 90–120 minut
Stare Podgórze skrywa wiele sekretów, wciąż nierozwiązanych zagadek oraz tajemniczych miejsc. Na spacer wyruszymy z Muzeum Podgórza, przejdziemy przez Wzgórze Lasoty i dotrzemy aż do Rynku Podgórskiego. Po drodze będziemy rozwiązywać zadania i zagadki, dzięki którym poznamy miejsca związane zarówno z odległą historią samodzielnego miasta Podgórza (Stary Cmentarz Podgórski, zabytkowe kamienice wokół Rynku), jak i te, które tworzą współczesną, tętniącą życiem dzielnicę Krakowa (np. Tęczowe Schody).
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1), edukacja społeczna (III.1.7, III.2.5, III.2.6), edukacja przyrodnicza (IV.3.1), edukacja plastyczna (V.1.1, V.3.1).

Dom Zwierzyniecki

 • Krakowskie legendy i tradycje
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Uwaga: warsztaty przeprowadzane od maja do września w ogrodzie oddziału. Limit uczestników zajęć: 25 osób. W pozostałych miesiącach zajęcia odbywają się w pomieszczeniu – limit uczestników: 10 osób.
Dzieci poznają wybrane krakowskie legendy i tradycje, ze szczególnym uwzględnieniem tych wywodzących się ze Zwierzyńca – szopkę krakowską, Lajkonika i Emaus, które stały się symbolami Krakowa. Poprzez działania o charakterze interaktywnym i aktywizującym (np. pantomima, kalambury, puzzle czy „chiński list”) uczniowie poznają również zasady tworzenia się legend i odkryją, jakie legendarne wątki ukryte są w rodowodzie krakowskich obrzędów i zwyczajów.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.2.1, I.2.3, I.2.5, 1.4); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.2, V.3.1); etyka (XIII.1, XIII.2)

 • Dawne gry i zabawy z przedmieść Krakowa
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Uwaga: warsztaty przeprowadzane od maja do września w ogrodzie oddziału. Limit uczestników zajęć: 25 osób. W pozostałych miesiącach zajęcia odbywają się w pomieszczeniu – limit uczestników: 10 osób.
Podczas zajęć dzieci poznają dawne podwórkowe gry i zabawy z przedmieść Krakowa, w tym: serso, ciupy, cymbergaja czy zośkę, a także zawsze popularne wyliczanki-rymowanki. Uczestnicy uczą się również, jak wykorzystywać zwykłe przedmioty do tworzenia własnych zabawek i rekwizytów do gier. Warsztaty mają formę wspólnych zabaw integrujących grupę.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1, III.11); edukacja plastyczna (V.1, V.2.6, V.3.1); etyka (XIII.1, XIII.2)

 • Szkoła dawniej i dziś
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90–120 minut
Uwaga: warsztaty przeprowadzane od maja do września w ogrodzie oddziału. Limit uczestników zajęć: 25 osób. W pozostałych miesiącach zajęcia odbywają się w pomieszczeniu – limit uczestników: 10 osób.
W szkole naszych prapradziadków nie było komputerów, kolorowych podręczników, a nawet długopisów czy zeszytów w kratkę. Doskonale za to znane były liczydła, małe gliniane tabliczki, a także budząca postrach dyscyplina. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, do czego służyły te przedmioty oraz poznają zasady panujące w dawnej szkole. Stworzą również zeszyty opatrzone własnym inicjałem, ozdobione kolorowymi szlaczkami ćwiczącymi sprawność ręki, a do zapisków użyją starodawnych stalówek z obsadką i tuszu z kałamarza.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1, I.2, I.3, I.4.1); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1); edukacja plastyczna (V.I, V.2.1, V.2.2, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1.2, VI.2, VI.3); etyka (XIII.1, XIII.2)

 • Przez łąkę do parku
Spacer edukacyjny
Czas trwania: ok. 120 minut
Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim w formie zajęć plenerowych.
Błonia to nie tylko największa w Europie łąka w centrum miasta, ale także świadek wielu ważnych wydarzeń w dziejach Krakowa i Polski. Z kolei park Jordana to pierwszy w kraju ogród zabaw stworzony specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Podczas spaceru przez zielone tereny Zwierzyńca uczestnicy nie tylko poznają historię obu tych miejsc, ale także wykonują zadania i wspólnie uczestniczą w grach zręcznościowych. Spacer rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy przy pomniku niedźwiedzia Wojtka w parku Jordana.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1.1), edukacja społeczna (III.1.7, III.2.5, III.2.6)

 • Przez twierdzę na kopiec
Spacer edukacyjny
Czas trwania: ok. 120 minut
Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim w formie zajęć plenerowych. Zajęcia nie obejmują wejścia na szczyt kopca (możliwość wejścia po zakończeniu zajęć – konieczność zakupienia biletów wstępu).
Podczas spaceru, który rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy się u stóp kopca Kościuszki, dzieci poznają najstarsze dzieje Zwierzyńca oraz związane z tym terenem legendy. Wspinając się na szczyt wzgórza Sikornik, na którym wznosi się kopiec, poznają również historię i znaczenie tego miejsca, które w połowie XIX wieku otoczono pierścieniem wojskowych fortyfikacji. Zdobytą wiedzę utrwalają poprzez wykonywanie wspólnych zadań oraz gier zręcznościowych.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1, I.4); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1); edukacja przyrodnicza (IV.1.1, IV.1.2, IV.3.1); edukacja plastyczna (V.3.1); edukacja techniczna (VI.1, VI.2, VI.3); etyka (XIII.1, XIII.2)

 • Wzdłuż Rudawy
Spacer edukacyjny
Czas trwania: ok. 120 minut
Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim w formie zajęć plenerowych.
Aby wyruszyć na wycieczkę wzdłuż Rudawy – rzeki ważnej i dla Zwierzyńca, i całego Krakowa – uczestnicy muszą być uważni i spostrzegawczy. Spacer połączony zostanie bowiem z odkrywaniem tajemnic Zwierzyńca, a te kryją się niekiedy na wyciągnięcie ręki! Spotkanie rozpocznie się przy klasztorze Norbertanek, który, jak każdy wiekowy obiekt, skrywa wiele sekretów. Następnie uczestnicy udadzą się w górę rzeki, poznając inne niezwykłe miejsca i wypełniając zadania. Zajęcia sprawdzą między innymi zręczność, matematyczne zdolności i… zadatki na historyka. Nauka nad wodą jest naprawdę ciekawa!
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1, I.2, I.3, I.4); edukacja matematyczna (II.2.2, II.3.1, II.3.4, II.4.1); edukacja społeczna (III.1.7); edukacja przyrodnicza (IV.1.1, IV.1.2); edukacja plastyczna (V.1, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1, VI.2, VI.3); etyka (XIII.1, XIII.2)

Kamienica Hipolitów - UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane.

 • Wynalazki techniczne w dawnym domu
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Uwaga: zajęcia realizowane są w sali edukacyjnej.
Zajęcia poświęcone są wynalazkom technicznym, które na przestrzeni wieków pojawiały się w krakowskich domach, znacznie ułatwiając życie ich mieszkańców. Uczestnicy warsztatów muzealnych będą mogli zapoznać się m.in. ze sposobami ogrzewania dawnych domów, przyrządzania kawy i herbaty oraz mierzenia czasu (w Kamienicy Hipolitów znajduje się duża kolekcja zabytkowych zegarów). Dowiedzą się także, w jaki sposób działały pierwsze telefony i który wynalazek to pradziadek plików mp3.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.7, III.2.6); edukacja plastyczna (V.3.1)

 • Dole i niedole służącej
Lekcja muzealna
Czas trwania: 60 minut
Uwaga: zajęcia realizowane są w sali edukacyjnej.
Służąca – mieszkanka każdego szanującego się mieszczańskiego domu, bez pomocy której sprawne zarządzanie domostwem byłoby niemożliwe. Uczestnicy dowiedzą się, kim były i z jakich warstw społecznych pochodziły kobiety pełniące rolę służących i w jakich warunkach przychodziło im mieszkać. Poznają także cały zestaw obowiązków, jakie spoczywały na ich barkach. Zwalczanie problemu uciążliwych insektów, trudy ręcznego prania czy szorowanie podłóg to tylko niektóre z ich zajęć. A czy po spełnieniu codziennych obowiązków służba mogła liczyć na zasłużony odpoczynek? Uczestnicy dowiedzą się, ile czasu wolnego przysługiwało służącym i w jaki sposób go wykorzystywano.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.2.6); edukacja plastyczna (V.3.1)

Rydlówka

 • „Panie Rydel, niech Pan napisze coś ładnego…”
Warsztaty edukacyjne Czas trwania: 60–90 minut
Warsztaty dla dzieci na motywach Bajki o Kasi i Królewiczu oraz innych utworów autorstwa Lucjana Rydla. Zajęcia pozwolą uczestnikom przenieść się do kolorowej krainy wyobraźni pisarza, gdzie można spotkać rozmarzoną małą Kasię czy dzielnego Księcia. Po zapoznaniu się z utworami dzieci zostaną zaproszone do wcielenia się w rolę artysty: wymyślą dalsze losy bohaterów i ich nowe przygody, a następnie odegrają stworzony przez siebie scenariusz.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): I.1, I.3, I.4, II 2, II 3, II 6, III.2, III.5, III.9, IV.1, IV.2, IV.10, IV.11, IV.12; edukacja polonistyczna (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.6, 3.5); edukacja społeczna (1.1, 1.3, 1.10)

 • Co kryje skrzynia? Po co Pannie korona?
Warsztaty z elementami questingu
Czas trwania: 60–75 minut
Uczestnicy będą mogli nie tylko zwiedzić Rydlówkę, dowiadując się, co to za miejsce i z jakimi wydarzeniami się wiąże, ale przede wszystkim odkryć różne jej tajemnice. Uwaga dzieci skoncentruje się na najsłynniejszym polskim weselu. Porozmawiamy o zwyczajach i obrzędach weselnych. Uczestnicy odkryją, dlaczego kiedyś panna młoda płakała, czym była korona kwietna, a czym czepiec oraz co cennego skrywała skrzynia krakowska. Wspólnie zaśpiewamy i może nawet zatańczymy podczas odtwarzania zabaw weselnych.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): I.1, I.3, I.4, II 2, II 3, II 6, III.5, IV.1, IV.2, IV.10, IV.11; edukacja polonistyczna (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2,2); edukacja społeczna (1.1, 1.3, 1.10); edukacja muzyczna (1.2, 3.4, 3.5, 3.7)

Dział Fotografii Krakowskiej

 • Akademia pana Pstryka, czyli z wizytą w dawnym zakładzie fotograficznym
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut
Miejsce: Pałac Krzysztofory
Spotkanie przybliży dzieciom funkcjonowanie XIX-wiecznego zakładu fotograficznego. Uczniowie poznają podstawy działania dawnej kamery atelierowej i przyswoją sobie takie pojęcia jak: negatyw, pozytyw czy retusz. Prowadzący opowie również, jakich rekwizytów i trików używali dawni mistrzowie, portretując swoich klientów. W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w pomocnika fotografa, malując ekran, retuszując stare zdjęcia i dobierając rekwizyty do portretów. Dodatkowym elementem będzie możliwość wykonania dzieciom pamiątkowych zdjęć w starym stylu.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.2.2, III.2.6); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.3.1?); edukacja techniczna (VI.1.2)

 • Od kliszy do albumu, czyli jak mistrz Ignacy na Kraków patrzył
Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 60 minut
Pałac Krzysztofory
Podczas zajęć uczestnicy poznają krakowską rodzinę Kriegerów: pana Ignacego, jego syna Natana i córkę Amalię – pionierów krakowskiej fotografii. Prowadzący opowie również, czym były „krajowidoki”, z których słynął zakład Kriegerów i w jaki sposób dawniej wykonywano fotografie – negatywy w formie szklanych klisz i papierowe odbitki. Na zakończenie uczniowie wykonają własne albumy z widokami Krakowa z przełomu XIX i XX wieku.
Podstawa programowa:
Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.7, III.2.2, III.2.6); edukacja plastyczna (V.2.2, V.2.3, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1.2, VI.2.2)

Thesaurus Cracoviensis

Zajęcia edukacyjne realizowane w oddziale Thesaurus Cracoviensis prosimy rezerwować:
 • interaktywne zwiedzanie Magazynu Misja ­­– detektyw, warsztaty Budujemy skarbiec oraz lekcje Cześć! Nazywam się… i Gra o artefakt – e-mail: zbiory.magazyn@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 422 51 47 (wew.115)
warsztaty Laboratorium czarów oraz lekcję Skarbiec od kuchni – e-mail: konserwacja@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 422 51 47 (wew. 109)

 • Misja – detektyw. Interaktywne zwiedzanie magazynu
  Czas trwania: 90 minut
  W muzealnym skarbcu pełnym tajemnic na uczestników czeka wiele wyzwań! Za pomocą detektywistycznego sprzętu, sprytu i wrodzonej dociekliwości, a czasem odrobinie szczęścia, tajni wywiadowcy mogą rozwiązać niejedną zagadkę. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą muzealny magazyn i wcielą się w rolę detektywów, odkrywając tajemnice zgromadzonych tam obiektów.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja matematyczna (II.1.2, II.4.1, II.4.2, II.6.8); edukacja społeczna (III.1.7, III.1.10, III.2.6); edukacja plastyczna (V.1.1 a, b, c, V.3.1, V.3.2, V.3.3); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.2.2)

  • Budujemy skarbiec
  Warsztaty
  Czas trwania: 90 minut
  W czasie zajęć dzieci zapoznają się z funkcją skarbca w czasach historycznych oraz Thesaurusa Cracoviensis, czyli współczesnego Krakowskiego Skarbca, w którym znajduje się muzealny magazyn. W części praktycznej uczestnicy wspólnie wybudują skarbiec, dla którego Thesaurus będzie przykładem pod względem formy, i wypełnią go własnoręcznie wykonanymi skarbami, powstałymi w oparciu o to, co zobaczyli.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja matematyczna (II.1.2); edukacja społeczna (III.1.7, III.1.10, III.2.6); edukacja plastyczna (V.1.1 a, b, c, V.2.1,V.2.2,V.2.3; V.3.1, V.3.2, V.3.3); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.2.2)

  OFERTA OKAZJONALNA

  ZIMA
  • Szopka krakowska
  Warsztaty plastyczne
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie Świąt Bożego Narodzenia (Dom Zwierzyniecki – limit 10 osób) i w czasie otwarcia Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich (Pałac Krzysztofory).
  Tradycja budowania szopki krakowskiej – inspirowanego miejską architekturą „pałacyku” z drewna i staniolu – wywodzi się z przedmieść Krakowa. Tamtejsi murarze i robotnicy budowlani tworzyli szopki bożonarodzeniowe, z którymi odwiedzali później mieszczańskie domy, odgrywając jasełka. Tak oto narodziła się charakterystyczna odmiana tych konstrukcji określana mianem szopki krakowskiej. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z historią oraz kolejnymi etapami budowy szopki krakowskiej, a także charakterystycznymi metodami i technikami ich powstawania. W drugiej części zajęć uczestnicy zaprojektują własną szopkę, twórczo przetwarzając zdobytą uprzednio wiedzę i wykorzystując, w zależności od wieku, różne techniki i metody pracy twórczej.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja matematyczna (II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.5.1, II.5.2, II.5.3, II.5.4); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.1.1.a, V.1.1.b, V.2.1, V.2.2, V.2.3, V.2.4); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3, VI.1.4, VI.2.1, VI.2.2, VI.2.3, VI.2.4, VI.3)

  • Wokół choinki
  Warsztaty edukacyjne
  Dom Zwierzyniecki
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: warsztaty przeprowadzane są w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Limit uczestników zajęć: 10 osób. Większe grupy zapraszamy na zajęcia online Czas na Święta! Obyczaje świąteczne w dawnym Krakowie i okolicach. Boże Narodzenie.
  Zgodnie z tradycją w przedmiejskich domach ozdoby choinkowe wykonywano własnoręcznie. W listopadowe i grudniowe wieczory dzieci pod okiem dorosłych przygotowywały zabawki i dekoracje, które ozdabiały później świąteczne drzewka. Podczas zajęć uczniowie poznają dawne zwyczaje związane z bożonarodzeniowymi sposobami dekorowania domu oraz przygotowują tradycyjne zabawki choinkowe z papieru, bibuły i naturalnych materiałów, takich jak szyszki, słoma czy orzechy.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja matematyczna (II.11, II.1.2, II.1.3); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.1.9); edukacja plastyczna (V.1, V.2, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1.2, VI.1.4, VI.2.2, VI.3)

  • W rytmie walca, czyli co się działo w karnawale
  Warsztaty edukacyjne
  Kamienica Hipolitów
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: warsztaty prowadzone są w sali edukacyjnej, w okresie karnawału.
  Ponad sto lat temu, podobnie jak współcześnie, okres karnawału był okazją do hucznych zabaw i uroczystych balów. Zarówno arystokracja, jak i mieszczanie z wielką pieczołowitością przygotowywali się do rozmaitych zabaw, bądź to w celach towarzysko-rozrywkowych, bądź… dla znalezienia dobrych kandydatów i kandydatek na męża lub żonę. W trakcie warsztatów dzieci dowiedzą się m.in.: jak przygotować się do balu i co na siebie włożyć, jak wykonać modną fryzurę za pomocą lokówki, co zrobić z uszkodzoną lub ubrudzoną suknią w czasie balu, czy wachlarz służył tylko do wachlowania oraz po co pannie karnet balowy i co to właściwie jest. Uczestnicy warsztatów będą również mieli okazję stworzyć własne karnawałowe maski, kotyliony oraz zaprojektować niepowtarzalny wachlarz lub ozdobną muchę.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.7); edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.2.3)

  • Nowy Rok Drzew
  Warsztaty edukacyjne
  Stara Synagoga
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie styczeń–luty.
  W tradycji żydowskiej są cztery daty, które określane są mianem Nowego Roku. Jedna z nich przypada na przełomie stycznia i lutego, kiedy w Izraelu rozpoczyna się pora deszczowa, rusza wegetacja roślin, a w drzewach zaczynają krążyć życiodajne soki. W tym czasie Żydzi obchodzą święto Tu Bi Szwat, zwane Nowym Rokiem Drzew. Podczas warsztatów dzieci stworzą drzewo przestrzenne i zapoznają się z zaczerpniętą z tradycji żydowskiej symboliką wybranych drzew i owoców. Uczestnicy warsztatów będą też mogli degustować owoce i nasiona charakterystyczne dla Ziemi Izraela, takie jak: daktyle, mandarynki, oliwki, figi, granaty czy migdały.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja przyrodnicza (IV 1.3,7); edukacja plastyczna (V.2.3); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.2. 2.C); edukacja językowa (XI.2.7)

   WIOSNA
  • Świąteczny kogel-mogel, czyli Wielkanoc po krakowsku
  Warsztaty edukacyjne
  Pałac Krzysztofory
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: warsztaty przeprowadzane są w okresie Świąt Wielkanocnych.
  Zajęcia, w trakcie których dzieci poznają różnorodność zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. Począwszy od Niedzieli Palmowej, przez obchody Wielkiego Tygodnia, po zwierzyniecki odpust Emaus i prasłowiańską Rękawkę pod kopcem Krakusa. Uczestnicy dowiadują się również, kim są: siuda baba, pucherok czy dziady śmigustne. W części praktycznej dzieci wykonują prace plastyczne – ozdabiają jajka wielkanocne.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.2.5); edukacja plastyczna (2.1, 2.2, 2.3)

  • Abecadło niepodległości
  Warsztaty edukacyjne
  Pałac Krzysztofory
  Czas trwania: 90 minut
  Warsztaty przybliżające dzieciom podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji patriotycznej. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat symboli narodowych – polskiego hymnu, flagi oraz godła. Zapoznają się z wybranymi eksponatami ze zbiorów Muzeum Krakowa nawiązującymi do tematu spotkania. Ponadto dowiadują się, jakie znaczenie ma niepodległość i co to znaczy być patriotą. W części warsztatowej dzieci wykonują kokardy narodowe (kotyliony) będące jednym z narodowych symboli Polaków.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (1.4); edukacja plastyczna (2.1, 2.3); edukacja społeczna (1.4, 1.7, 2.2, 2.3); edukacja muzyczna (1.6, 1.7, 2.3)

  • Emaus na Zwierzyńcu
  Warsztaty edukacyjne
  Dom Zwierzyniecki
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: warsztaty przeprowadzane są w okresie Świąt Wielkanocnych. Limit uczestników zajęć: 10 osób. Większe grupy zapraszamy na zajęcia online Czas na Święta! Obyczaje świąteczne w dawnym Krakowie i okolicach. Wielkanoc.
  Emaus to tradycyjny zwierzyniecki odpust, który na stałe wpisał się w wielkanocne zwyczaje Krakowa. Na emausowych kramach sprzedaje się charakterystyczne zabawki, takie jak gliniane ptaszki czy drzewka życia. Podczas zajęć dzieci poznają nie tylko najważniejsze wielkanocne tradycje Zwierzyńca, ale także innych części Krakowa: oprócz Emausu również Rękawkę oraz Pucheroki. Następnie przygotowują własne, ale tradycyjne drzewko emausowe lub inną wybraną zabawkę odpustową.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.5); edukacja plastyczna (V.1, V.2, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1.1, VI.1.4, VI.2.1, VI.2.2, VI.2.4, VI.3)

  LATO
  • Lajkonik – Konik Zwierzyniecki
  Warsztaty edukacyjne
  Dom Zwierzyniecki
  Czas trwania: 90 minut
  Uwaga: warsztaty przeprowadzane są w czerwcu w ogrodzie oddziału.
  Lajkonik, czyli Konik Zwierzyniecki, to krakowska tradycja wywodząca się ze Zwierzyńca. Warsztaty związane są bezpośrednio z dorocznymi harcami Lajkonika w oktawę Bożego Ciała. Podczas zajęć dzieci poznają genezę tego zwyczaju, skład drużyny Lajkonika oraz elementy jego stroju. Uczą się też tradycyjnej piosenki „Lajkoniku, laj, laj…” i wykonują elementy plastyczne związane z postacią Konika Zwierzynieckiego. Zajęcia kończy wspólna zabawa z wykorzystaniem lajkonikowej buławy.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1, III.2.2, III.2.5); edukacja plastyczna (V.1.1, V.2.2, V.2.3, V.2.8?, V.3.1); edukacja techniczna (VI.1; VI.2.2.b)

                                                        JESIEŃ
  • Abecadło niepodległości
  Warsztaty edukacyjne
  Pałac Krzysztofory
  Czas trwania: 90 minut
  Warsztaty przybliżające dzieciom podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji patriotycznej. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat symboli narodowych – polskiego hymnu, flagi oraz godła. Zapoznają się z wybranymi eksponatami ze zbiorów Muzeum Krakowa nawiązującymi do tematu spotkania. Ponadto dowiadują się, jakie znaczenie ma niepodległość i co to znaczy być patriotą. W części warsztatowej dzieci wykonują kokardy narodowe (kotyliony) będące jednym z narodowych symboli Polaków.
  Podstawa programowa:
  Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (1.4); edukacja plastyczna (2.1, 2.3); edukacja społeczna (1.4, 1.7, 2.2, 2.3); edukacja muzyczna (1.6, 1.7, 2.3)

  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!