Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

ZAJĘCIA STACJONARNE

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w dniach otwarcia wystaw stałych, za wyjątkiem:
- zajęcia w Pałacu Krzysztofory odbywają się od wtorku do piątku
- zajęcia w Rynku Podziemnym odbywają się w poniedziałki i od środy do piątku
- zajęcia w Thesaurus Cracoviensis odbywają się w piątki

UWAGA! 
- Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane.

REZERWACJE

Rezerwacje przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w Muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.

Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy 

Zajęcia edukacyjne realizowane w oddziale Thesaurus Cracoviensis prosimy rezerwować:
  • interaktywne zwiedzanie Magazynu - warsztaty Misja – detektyw, warsztaty Budujemy skarbiec oraz lekcje Cześć! Nazywam się… i Gra o artefakt – e-mail: zbiory.magazyn@muzeumkrakowa.pl , tel. 12 422 51 47 (wew. 115)
  • warsztaty Laboratorium czarów oraz lekcję Skarbiec od kuchni– e-mail: konserwacja@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 422 51 47 (wew. 109)

OPŁATY

  • Lekcje muzealne i spacery miejskie: 100 zł od grupy + 4 zł od osoby
  • Warsztaty edukacyjne: 100 zł od grupy + 5 zł od osoby
  • Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny: 100 zł od grupy + koszt biletów wstępu (12 zł). Bilety wstępu uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy.
  • Wycieczki objazdowe oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta: 150 zł od grupy
Uwaga: w przypadku wycieczek objazdowych cena nie zawiera kosztów transportu (transport po stronie zamawiającego).

Bezpłatny wstęp na zajęcia stacjonarne przysługuje jednemu opiekunowi na 10
uczestników.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W każdym z oddziałów obowiązują inne limity dotyczące maksymalnej liczby uczestników. Jest to spowodowane zarówno uwarunkowaniami przestrzennymi, jak i bieżącą sytuacją epidemiczną. W celu zapoznania się z aktualnymi limitami, prosimy o kontakt z wybranym oddziałem.

Czas trwania zajęć, podany przy każdym z tematów, ma charakter orientacyjny.

Obecność nauczyciela (opiekuna grupy) podczas zajęć jest obowiązkowa.

W przypadku rezygnacji z zajęć edukacyjnych prosimy o niezwłoczną informację.

W wyjątkowych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!