Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

ZAJĘCIA STACJONARNE

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w dniach otwarcia wystaw stałych, za wyjątkiem:
- zajęcia w Pałacu Krzysztofory odbywają się od poniedziałku do piątku
- zajęcia w Rynku Podziemnym odbywają się w poniedziałki i od środy do piątku
- zajęcia w Thesaurus Cracoviensis odbywają się w piątki

REZERWACJE

Rezerwacje przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w Muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.

Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy 

Zajęcia edukacyjne realizowane przez Dział Fotografii Krakowskiej prosimy rezerwować telefonicznie 12 422 68 64 (wew. 17, 14) lub mailowo: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl

Zajęcia edukacyjne realizowane w oddziale Thesaurus Cracoviensis prosimy rezerwować:
  • interaktywne zwiedzanie Magazynu Misja – detektyw, warsztaty Budujemy skarbiec oraz lekcje Cześć! Nazywam się… i Gra o artefakt – e-mail: zbiory.magazyn@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 422 51 47 (wew. 115)
  • warsztaty Laboratorium czarów oraz lekcję Skarbiec od kuchni– e-mail: konserwacja@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 422 51 47 (wew. 110)

OPŁATY

Lekcje muzealne i spacery miejskie: 80 zł od grupy + 4 zł od osoby

Warsztaty edukacyjne: 80 zł od grupy + 5 zł od osoby

Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny: 80 zł od grupy + koszt biletów wstępu (12 zł). Bilety wstępu uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy.

Wycieczki objazdowe oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta: 150 zł od grupy

 Uwaga: w przypadku wycieczek objazdowych cena nie zawiera kosztów transportu (transport po stronie zamawiającego).

Bezpłatny wstęp na zajęcia stacjonarne przysługuje jednemu opiekunowi na 10
uczestników.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W każdym z oddziałów obowiązują inne limity dotyczące maksymalnej liczby uczestników. Jest to spowodowane zarówno uwarunkowaniami przestrzennymi, jak i bieżącą sytuacją epidemiczną. W celu zapoznania się z aktualnymi limitami, prosimy o kontakt z wybranym oddziałem.

Czas trwania zajęć, podany przy każdym z tematów, ma charakter orientacyjny.

Obecność nauczyciela (opiekuna grupy) podczas zajęć jest obowiązkowa.

W przypadku rezygnacji z zajęć edukacyjnych prosimy o niezwłoczną informację.

W wyjątkowych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO!

1.     W Muzeum Krakowa stosowane są zalecane limity, gwarantujące zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

2.     Zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczestnicy zobowiązani są do zakrywania maseczką nosa i ust przez cały czas trwania zajęć. Ze względów bezpieczeństwa wymóg ten obowiązuje również osoby, które ze względów medycznych co do zasady zwolnione są z obowiązku zakrywania nosa i ust. W takiej sytuacji zalecamy korzystanie z przyłbicy lub rezygnację z uczestnictwa.

3.     Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

4.     Przedmioty i meble wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane przed każdymi zajęciami.

5.     Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, są regularnie wietrzone.

6.     Harmonogram zajęć planowany jest w taki sposób, aby grupy nie korzystały w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych (szatnia, toalety itp.).