Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa

Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment wystawy
Kurator wystawy
Łukasz Walas
Ceny biletów na wystawę
Bilet normalny 36.00 zł
Bilet ulgowy 32.00 zł
Bilet rodzinny max. liczba osób - 4 (np. dwoje dorosłych i jedno lub dwoje dzieci do 16 r.ż. lub jeden dorosły i dwoje lub troje dzieci do 16 r.ż.)72.00 zł
Bilet grupowy 32.00 zł
Bilet grupowy ulgowy 26.00 zł
Karta Dużej Rodziny normalny 18.00 zł
Karta Krakowska normalny 28.80 zł
Karta Krakowska ulgowy 25.60 zł
Krakowska Karta Rodzinna normalny 18.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N normalny 18.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N ulgowy 16.00 zł
Legitymacja Działacza Opozycji (zamieszkałego na terenie Krakowa) 1.00 zł
Usługa przewodnicka 145.00 zł
Usługa przewodnicka dla podmiotów uprawnionych do zakupu biletów grupowych ulgowych 125.00 zł
Lekcja muzealna plus bilet lekcyjny (12 zł)100.00 zł
Spacer edukacyjny plus 4 zł od osoby80.00 zł
Wstęp dla dzieci do 7 roku życia - bezpłatny

Opis wystawy

Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, można nie zdawać sobie sprawy, ze pod ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje sie prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. Aby go odkryć, wystarczy zejść do Rynku Podziemnego.

Rynek Podziemny:

To fragment średniowiecznego Krakowa odsłonięty przez archeologów w latach 2005−2010. Do roku 2020 odwiedziło nas prawie 4.000.000 osób z całego świata. Wystawa rozciąga się na powierzchni około 3.400 metrów2.

To opowieść o dziejach przestrzeni miejskiej, w której w roku 1257 został wytyczony krakowski Rynek Główny. Zanim powstał, od wieku X najpierw znajdował się tutaj cmentarz, a następnie pojawiła się tzw. osada otwarta zbudowana przez osiedlających się rzemieślników. Została zniszczona przez Mongołów w roku 1241, a jej zgliszcza można zobaczyć na wystawie.

To opowieść o Rynku krakowskim jako przestrzeni działalności handlowej i rzemieślniczej. Na wystawie można obejrzeć relikty średniowiecznej zabudowy i fundamenty krakowskich Sukiennic.

To średniowieczne zabytki, zarówno te prezentowane w gablotach (narzędzia, biżuteria, zabawki, obuwie, uzbrojenie, monety, plomby i odważniki kupieckie, kościane grzebienie, ozdoby strojów, a wszystkie artefakty zostały znalezione w czasie badań prowadzonych na Rynku Głównym), jaki i poza nimi (przekroje przez ziemne nawarstwienia historyczne, fragmenty średniowiecznych traktów drożnych, relikt krakowskiej osady z pierwszych dziesięcioleci XIII wieku).

To gwiazdy wystawy: srebrny denar bity przez Władysława Łokietka w początkach XIV wieku − z wyobrażeniem postaci św. Stanisława; jedwabna sakiewka z XIV wieku; ważący prawie 700 kg tzw. bochen ołowiu z niezwykle ciekawymi oznaczeniami odnoszącymi się do jego pochodzenia, właściciela i wagi; rękojeść noża wyrzeźbiona w kości na kształt postaci ludzkiej, pochodząca z przełomu XIII i XIV wieku; moneta pochodząca z Armenii, która ze swoim posiadaczem w jakiś sposób dotarła do dwunastowiecznego Krakowa; pochodzące z Bizancjum jedenastowieczne zawieszka i krzyżyk znalezione w jednym z grobów krakowskiego, jedenastowiecznego cmentarza; wizerunek antycznej Meduzy umieszczonej na czternastowiecznej ozdobnej plakietce, która kiedyś była przymocowana do czyjegoś płaszcza lub nakrycia głowy.

To możliwość skorzystania z ekranów dotykowych, audioprzewodników i tradycyjnych podpisów, które w przystępny sposób pozwalają się zorientować w średniowiecznych nawarstwieniach.

To miejsca szczególnie zapamiętywane przez zwiedzających. Wystawę otwiera przejście przez kurtynę parową z prezentacją nawiązującą do dawnego Krakowa. To symboliczne przeniesienie się w czasie − ze współczesnego do średniowiecznego Krakowa. Schodząc łagodnie w dół, dociera się do wydzielonej przestrzeni, w której prezentowana jest multimedialna bajka z poruszającymi się figurkami legendarnych postaci opowiadająca o losach księcia Kraka i jego zmaganiach ze smokiem. Niedaleko od tego miejsca zwiedzający mogą zasiąść w miniteatrze, w którym obejrzą dzieje Krakowa i Polski w prezentacji zbudowanej w formie przesuwających się barwnych obrazów. Na końcowym etapie zwiedzania uwagę przyciągną portrety monarchów.

To tradycyjne makiety prezentujące zasięg handlu kupców krakowskich i wygląd Krakowa z około roku 1500. Są też makiety przedstawiające budynek Wielkiej Wagi oraz bazylikę Mariacką w dwóch fazach jej rozwoju. Szczególnie atrakcyjny może okazać się model mechanizmu rurmusu, czyli fragmentu dawnych wodociągów miejskich. Na trasie zwiedzania można również zważyć się i zmierzyć swój wzrost w średniowiecznych jednostkach pomiarowych.

To fizyczne rekonstrukcje − z odtworzeniem w skali 1:1 średniowiecznego dwukołowego wozu, na którym do Krakowa przywożono sukno; to rekonstrukcja warsztatów kowala i złotnika wybranych z dwunastowiecznej osady otwartej to miejsce, w którym przedstawione zostały filmy i prezentacje, wykonane w różnych technikach. To również prezentacje dźwiękowe, które budują odpowiedni nastrój zwiedzania. Znajdują się tutaj fabularyzowane obrazki z życia dawnego Krakowa, multimedialne prezentacje odnoszące się do założenia samego miasta oraz do jego funkcji handlowych. Na końcu wystawy znajduje się atrakcyjne podsumowaniew postaci pięciu fabularyzowanych filmów dokumentalnych.

To 37 ekranów dotykowych, 27 projektorów, 38 ekranów plazmowych i LCD, 98 głośników, 5 hologramów, 104 playery i 80 audioprzewodników w 5 językach.

To zajęcia edukacyjne dopasowane do programu nauczania w szkołachto wydarzenia szczególne, ze świętem oddziału Rynku Podziemnego na czele, które zwyczajowo realizujemy w styczniu.

To tysiące oprowadzeń w skali roku. Oferujemy możliwość zamówienia usługi przewodnickiej w naszym oddziale. Prowadzimy również szkolenia na zdobycie licencji, która uprawnia do oprowadzania w Rynku Podziemnym.

To ilustrowany i ładnie wydany przewodnik, pomocny w zwiedzaniu wystawy, a który możne także stać się pamiątką pobytu w krakowskich podziemiach.
Kolorowe zdjęcie przedstawiające fragment wystawy
Kurator wystawy
Łukasz Walas
Ceny biletów na wystawę
Bilet normalny 36.00 zł
Bilet ulgowy 32.00 zł
Bilet rodzinny max. liczba osób - 4 (np. dwoje dorosłych i jedno lub dwoje dzieci do 16 r.ż. lub jeden dorosły i dwoje lub troje dzieci do 16 r.ż.)72.00 zł
Bilet grupowy 32.00 zł
Bilet grupowy ulgowy 26.00 zł
Karta Dużej Rodziny normalny 18.00 zł
Karta Krakowska normalny 28.80 zł
Karta Krakowska ulgowy 25.60 zł
Krakowska Karta Rodzinna normalny 18.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N normalny 18.00 zł
Karta Kraków Dla Rodziny N ulgowy 16.00 zł
Legitymacja Działacza Opozycji (zamieszkałego na terenie Krakowa) 1.00 zł
Usługa przewodnicka 145.00 zł
Usługa przewodnicka dla podmiotów uprawnionych do zakupu biletów grupowych ulgowych 125.00 zł
Lekcja muzealna plus bilet lekcyjny (12 zł)100.00 zł
Spacer edukacyjny plus 4 zł od osoby80.00 zł
Wstęp dla dzieci do 7 roku życia - bezpłatny

Powiązane oddziały

Powiązane aktualności

Powiązane zajęcia edukacyjne