Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Dział Administracji

Kierownik

Kinga Jałowiec-Malinowska
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619 23 66, (12) 619 23 29
e-mail: administracja@muzeumkrakowa.pl 
Dział Administracji realizuje zadania m.in. z zakresu pozyskiwania nieruchomości na potrzeby Muzeum, najmu lokali i powierzchni będących w zasobach Muzeum, bieżącego utrzymania nieruchomości,  ochrony i ubezpieczenia mienia, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, zaopatrzenia i transportu.