Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Dział Kadr i Płac

Kierownik

Beata Furtak
Pałac Krzysztofory (skrzydło zachodnie)
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel.: (12) 619-23-19, (12) 619-23-76
e-mail: kadry@muzeumkrakowa.pl

Sekcja ds. personalnych realizuje zadania związane z zarządzaniem personelem poprzez: analizę zasobów ludzkich Muzeum, planowanie zasobów ludzkich zintegrowanych z polityką i strategią Muzeum, rekrutacje personelu, opracowanie systemu oceniania, wynagradzania i awansowania pracowników, rozwój i szkolenie personelu, realizację programów planowania karier zawodowych, kształtowanie warunków i stosunków pracy, w tym negocjowanie układów zbiorowych oraz indywidualnych umów o pracę i rozwiązywanie konfliktów, controlling personalny, współpracę ze związkami zawodowymi. Sekcji podlegają referaty ds. kadr i płac.

Sprawy kadrowe

Pałac Krzysztofory (skrzydło zachodnie)
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. 12 61-92-376, 12 61-92-319
mail: kadry@muzeumkrakowa.pl

Sprawy płacowe

Pałac Krzysztofory (skrzydło zachodnie)
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel. 12 61-92-377
mail: kadry@muzeumkrak