Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Serdecznie zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Dział Kadr i Płac

Kierownik

Beata Furtak
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
tel.: (12) 423-08-28, (12) 619-23-19, (12) 619-23-76
e-mail: kadry@muzeumkrakowa.pl

Sekcja ds. personalnych realizuje zadania związane z zarządzaniem personelem poprzez: analizę zasobów ludzkich Muzeum, planowanie zasobów ludzkich zintegrowanych z polityką i strategią Muzeum, rekrutacje personelu, opracowanie systemu oceniania, wynagradzania i awansowania pracowników, rozwój i szkolenie personelu, realizację programów planowania karier zawodowych, kształtowanie warunków i stosunków pracy, w tym negocjowanie układów zbiorowych oraz indywidualnych umów o pracę i rozwiązywanie konfliktów, controlling personalny, współpracę ze związkami zawodowymi. Sekcji podlegają referaty ds. kadr i płac.