Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Działy naukowe

Dział Historii i Sztuki Krakowa Średniowiecznego

Kierownik: kustosz dr Jacek Zinkiewicz
ul. Lubicz 16, 31-054 Kraków
tel. 12 257-00-96 w. 119
e-mail: sredniowieczny@muzeumkrakowa.pl
Obejmuje okres zamknięty datami 1000-1500, z wyjątkiem kolekcji nieograniczonych ramami czasowymi. Eksponaty gromadzone są w dwóch podstawowych grupach: zbiorów średniowiecznych oraz kolekcji militariów. Prowadzi działalność naukowo-badawczą koncentrującą się na zagadnieniach funkcjonowania organizmu miejskiego w pierwszych wiekach jego istnienia.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowożytnego

kierownik: kustosz Marta Marek
plac Mariacki 3, 31-042 Kraków
tel. 12 422 42 19 w. 141, 411 99 18 w. 141
e-mail: nowozytny@muzeumkrakowa.pl

Obejmuje okres zamknięty datami 1500-1800, z wyjątkiem kolekcji nieograniczonych ramami czasowymi. Eksponaty gromadzone są w trzech podstawowych grupach: rzemiosła artystycznego, numizmatyki i grafiki.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego

kierownik: st. kustosz Janusz T. Nowak
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (12) 257-10-17 w. 107, 108
e-mail: nowoczesnymuzeumkrakowa.pl

Obejmuje okres od roku 1800 do chwili obecnej, posiada eksponaty bardzo zróżnicowane tematycznie: malarstwo (ze szczególnym uwzględnieniem widoków Krakowa), rzeźba, tkaniny i stroje, a także wiele pamiątek mających ogromną wartość patriotyczną, odnoszących się do walk o niepodległość Polski. W dziale znajduje się także kolekcja pamiątek harcerskich.

Dział Historii i Sztuki Krakowa Współczesnego

kierownik: st. kustosz Maria Zientara
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel. (12) 257-10-17 w. 106
e-mail: wspolczesny@muzeumkrakowa.pl

Obejmuje okres od 1945 roku do chwili obecnej. Posiada kolekcję zróżnicowaną pod względem tematycznym i gatunkowym (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, meble, tkaniny, stroje, pamiątki historyczne). Zgromadzone tu dzieła sztuki i przedmioty kultury materialnej są związane z historią miasta oraz jego rozwojem kulturalnym, politycznym i gospodarczym, a także z życiem i działalnością osób zasłużonych dla Krakowa. Dział opiekuje się kolekcją sztuki współczesnej (malarstwa i rzeźby), składającą się z prac znanych krakowskich artystów. Znajdują się tu widoki Krakowa, portrety przedstawicieli kultury, sztuki i polityki oraz zbio

Dział Fotografii Krakowskiej

kierownik: st. kustosz Ewa Gaczoł
Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41
tel. (12) 61 92 405
e-mail: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl

Dział posiada bogate zbiory klisz szklanych, negatywów i fotografii oraz albumy, dawny sprzęt fotograficzny i inne akcesoria związane z historią fotografii. Gromadzi fotografie krakowskie od początków istnienia fotografii. Nasze zbiory są cennym źródłem ikonograficznym do badań nad historią miasta, a równocześnie nad rozwojem fotografii krakowskiej.

Dział Drukarstwa i Introligatorstwa

kierownik: kustosz Leszek Józef Sibila
ul. Pawia 5, 31-154 Kraków
(Galeria Krakowska)
tel. (12) 61-92-367
e-mail: drukarstwo@muzeumkrakowa.pl

Posiada maszyny, urządzenia drukarskie i introligatorskie z XIX i XX w., narzędzia i ozdobniki introligatorskie, książki i dyplomy w artystycznych oprawach, projekty opraw książkowych, a także bibelotową galanterię introligatorską, głównie po Zakładzie Introligatorskim Roberta Jahody. Zbiór pamiątek po Robercie Jahodzie i jego imponującym dorobku zawodowym jest systematycznie uzupełniany i wzbogacany również o pamiątki związane z jego rodziną, jak np. fotografie i dokumenty Roberta Jahody-Żółtowskiego (syna), posła na Sejm w okresie II Rzeczypospolitej, znakomitego introligatora i prawnika. W Dziale zgromadzono ok. 5000 muzealiów.

Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

kierownik: adiunkt dr Andrzej Iwo Szoka
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel. (12) 428 00 41 ww. 16
e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl

Dział opiekuje się dawnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi Krakowa, głównie organizacją obchodu Lajkonika, oraz przygotowuje coroczne Konkursy Szopek Krakowskich. Sprawuje również pieczę nad bogatą kolekcją szopek krakowskich.

Dział Dokumentacji Historii Teatru Krakowskiego

Kierownik:starszy kustosz Małgorzata Palka
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków
tel.  (12) 422-52-58, 422-68-64, ww. 22
e-mail: teatr@muzeumkrakowa.pl

Dział posiada w swoich zbiorach unikatową kolekcję teatraliów związanych z historią krakowskich scen od początku XIX wieku, aż po czasy współczesne. Kolekcja podzielona została na dwie grupy muzealiów: zbiory artystyczne oraz zbiory fotograficzne, zaś te ostatnie gromadzone są według podziału na fotografię starą (zdjęcia do roku 1945) i fotografię nową (po II wojnie światowej). Zbiory artystyczne obejmują m.in.: plastyczne wizerunki aktorów (portrety, karykatury, rysunki, rzeźby, itp.), prace scenograficzne (kostiumy, projekty kostiumowe i dekoracji, makiety oraz rekwizyty teatralne), pamiątki po artystach teatru. Natomiast zbiory archiwalne dotyczące historii teatrów są dostępne w Bibliotece Muzeum.

Dział Szopek Krakowskich

Kierownik: kustosz Małgorzata Niechaj
ul. Lubicz 16, 31-054 Kraków
tel. tel:12 431-75-90
e-mail: m.niechaj@muzeumkrakowa.pl