Bilety onlineMuzeum dostępne
Strona korzysta z ciasteczek!

Wydawnictwo Muzeum Krakowa

Wydawnictwo

kierownik: Marcin Baran
Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41
tel. (12) 61 92 332, (12) 61 92 391
e-mail: redakcja@muzeumkrakowa.pl 

Wydawnictwo Muzeum Krakowa zajmuje się przygotowaniem albumów, folderów i druków ulotnych, towarzyszących wystawom i konferencjom organizowanym przez Muzeum.

Redaktor Naukowy

Anna Biedrzycka
tel. (12) 619-23-64
e-mail: a.biedrzycka@muzeumkrakowa.pl 

Redaguje i przygotowuje do druku wydawnictwa ciągłe Muzeum: rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” (od 1974), serię monograficzną „Biblioteka Krzysztoforska” (od 2005), Katalog zbiorów Muzeum (od 2006) oraz Bibliotekę Ikonograficzną MHK (od 2011).