Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Cykl „Obok nas”

OBOK NAS - TRASA PAMIĘCI MUZEUM KRAKOWA

ULICA POMORSKA (ul. Pomorska 2) – APTEKA POD ORŁEM (pl. Bohaterów Getta 18) – FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA (ul. Lipowa 4)

Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Te trzy punkty na mapie Krakowa stanowią trzy dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał, a zarazem pełnią rolę świadka, żywego miejsca pamięci. Celem oddziału jest kultywowanie pamięci ofiar II wojny światowej oraz represji komunistycznych z lat 1945–1956, upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń, jakie się tutaj rozegrały. Z przyjęcia perspektywy świadka wynika także szczególne zobowiązanie do tego, by opowiadana przez Muzeum Krakowa historia stanowiła przestrogę dla współczesnych i przyszłych pokoleń przed zagrożeniem ze strony systemów totalitarnych.

Hasłem Trasy Pamięci jest sformułowanie Obok nas. Może być ono rozumiane szeroko: jako zwrócenie uwagi na to, że obok nas, w przestrzeni, w której żyjemy i się poruszamy, istnieją miejsca pamięci związane z historią II wojny światowej. Takimi miejscami są nie tylko oddziały tworzące Trasę Pamięci, ale też najbliższe ich otoczenie: plac Bohaterów Getta, ulica Pomorska, plac Inwalidów, ulica Lipowa. Hasło Obok nas jest też wezwaniem do podjęcia odpowiednich działań. Obok nas jest również człowiek, dla którego miejsca będące pod naszą opieką są ważne z wielu względów.

Dlatego też Obok nas jest również tytułem cyklu wydarzeń edukacyjnych i popularyzujących historię II wojny światowej w Krakowie przygotowanych przez oddziały Trasy Pamięci. Każdego miesiąca w tych trzech oddziałach Muzeum Krakowa odbywają się spacery, wykłady, spotkania, debaty, pokazy filmów i promocje książek.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami oddziałów Trasy Pamięci!

@Apteka pod Orłem
@Ulica Pomorska
@Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Kontakt mailowy: fabrykaschindlera@muzeumkrakowa.pl
Strona www: https://muzeumkrakowa.pl/wydarzenia

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powiązane aktualności