Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Wynajem powierzchni w oddziale „Muzeum Nowej Huty”

Oddział „Muzeum Nowej Huty” mieści się w budynku dawnego kina „Światowid”, które zostało zaprojektowane na wzór pałacowy przez Andrzeja Uniejewskiego i działało od 1957 r. do 1992 roku jako jedno z dwóch dużych nowohuckich kin tamtego okresu.

Schron - oferta

Schron jest jednym z ponad 250 budowli ochronnych tego typu, które powstały w okresie zimnej wojny, znajdujących się pod blokami, szkołami, przedszkolami, ośrodkami zdrowia czy instytucjami kultury zlokalizowanymi w centrum Nowej Huty. Prezentowana jest w nim wystawa pt. „Atomowa groza”, na której opowiadamy o okolicznościach budowy większości schronów pod Nową Hutą – sytuacji politycznej lat 50. w Polsce i na świecie, zimnej wojnie, wyścigu zbrojeń, rzeczywistym zagrożeniu wybuchem III wojny światowej.

Sceneria wystawy sprzyja realizacji filmów, spektakli teatralnych, sesji fotograficznych czy kameralnych  spotkań autorskich.

Cena za 1 godzinę udostępnienia schronu wynosi 350 zł netto.

Sala edukacyjna - oferta

Sala  edukacyjna mieści się na 1 piętrze budynku. Dojdziecie Państwo do niej obszernymi schodami z holu dolnego. Wyróżniającą cechą sali są okna i drzwi w typie porte-fenêtres. Sala ma powierzchnie 120 m2, wyposażona jest w  4 stoły, 40 krzeseł, rzutnik, ekran przenośny, 2 flipcharty, maty do zabaw z dziećmi , małe stoliczki i poduchy.

Sala edukacyjna jest idealnym miejscem do organizacji wydarzeń takich jak: warsztaty, zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe typu joga, spotkania autorskie, wykłady czy debaty społeczne.

Cena za 1 godzinę udostępnienia sali edukacyjnej wynosi 250 zł netto.

Informacje kontaktowe oraz cena

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy o kontakt e-mail: najem@muzeumkrakowa.pl, tel.: 12 619 23 66 i 12 619 23 37.

Organizując wydarzenie w przestrzeniach muzealnych zachęcamy Państwa do wzbogacenia agendy o będące w ofercie Muzeum Krakowa warsztaty edukacyjne i wykłady, jak również do zwiedzania naszych przestrzeni wystawienniczych