Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Marek Natkaniec (1953 - 1993)

Czarno-biała fotografia. Mężczyzna w okularach.
Kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. urodził się 18 lutego 1953 r. we Wrocławiu. Szkołę średnią ukończył w Skarżysku - Kamiennej.
W latach 1975 - 1979 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po obronie magisterium rozpoczął pra­cę jako nauczyciel historii, początkowo w Zespole Szkół Budowlanych nr 2 w Nowej Hucie, a w latach 1982 - 1985 w Szkole Podstawowej nr 128 w Krakowie.
1 IX 1985 r. został przyjęty do pracy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery muzealnej. W 1992 r. awansował na stanowisko kustosza.
Jego praca związana była od początku do końca z działalnością martyrologicznego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2.
Brał udział w pracach nad wystawą stałą w Domu Śląskim "Kraków 1939 - 1945" otwartą 6 IX 1990 r. Był jednym z autorów głośnej ekspozycji czasowej "Sybiracy - obywatele polscy – więźniowie i zesłańcy" zorganizowanej także w 1990r. Był jednym z komisarzy ekspozycji "Korespondencja Polaków w czasie II wojny światowej ze zbiorów Jana Pająka" zorganizowanej w 1991r. Uczestniczył we wszystkich pracach badawczych oddziału przy ul. Pomorskiej 2. Do dzisiaj wszyscy zainteresowani historią okupacyjnego Krakowa korzystają z Jego opracowania poświęconego działalności Żydowskiej Organizacji Bojowej w Krakowie w latach II wojny światowej. Na początku lat 90. podjął studia nad dziejami opozycji antykomunistycznej w Małopolsce.
Był lubianym kolegą, historykiem-muzealnikiem o bardzo dobrym przygotowaniu do zawodu i dużymi osiągnięciami w pracy, mimo stosunkowo krótkiego jeszcze stażu.
Pamiętamy Marka, gdy w maju 1993 r., z młotkiem i gwoździami w ręce pomagał swoim kolegom, w organizacji wystawy "Świat starej zabawki". Była to ostatnia wystawa, przy której dane było mu pracować.
Zginął w tragicznym wypadku samochodowym, w piękny wakacyjny dzień, 11 lipca 1993 r.
Został pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie  (kwatera  CXCIV, rząd 5, miejsce 1) wraz ze swoimi najbliższymi, żoną Krystyną z domu Firek oraz ukochanym synkiem, 11-letnim Michałem.

JACEK SALWIŃSKI
w: „Krzysztofory” nr 21