Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Leniniana

Po likwidacji krakowskiego Muzeum Lenina w 1989 r. jego zbiory zostały przekazane do Muzeum Krakowa (MK). W chwili obecnej tworzą wydzieloną, zamkniętą kolekcję tzw. leninianów, na którą składają się następujące zespoły: zbiory artystyczne, rzemiosło artystyczne, aranż, filatelia, fotografie, numizmaty i plakaty.

W zbiorach artystycznych znajdują się muzealia z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby, zarówno autorów polskich, jak zagranicznych (w większości z państw byłego Związku Radzieckiego). Kolekcję plakatów tworzą plakaty propagandowe z przełomu XIX i XX w., okresu dwudziestolecia międzywojennego i – największa ich część – z lat 1944–1989. W zbiorze numizmatów przechowuje się monety, banknoty i obligacje z XIX i XX w., w tym z czasów carskiej Rosji, z kolei filatelia zawierają znaczki pocztowe, koperty i pocztówki ze znaczkami, bloki znaczkowe oraz analogofilie od przełomu XIX i XX w. do 1989 r., natomiast na zbiór fotografii składają się odbitki i pocztówki z XIX i XX w. Zbiór leninianów dopełniają meble i przedmioty wyposażenia wnętrz z przełomu XIX i XX w.

Zgromadzone muzealia, szczególnie dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek), to prace polskich artystów, w mniejszym stopniu artystów ze Związku Radzieckiego i krajów obozu socjalistycznego. Korpusową część kolekcji stanowią artefakty związane z osobą Włodzimierza Lenina i okresu historycznego, w którym żył. W przeważającej mierze dotyczą polskiego wątku w jego biografii, wyraźne jest również dążenie do koncentracji na jego działalności politycznej i rewolucyjnej. Duża część muzealiów wiąże się z różnymi formami kultu osoby Włodzimierza Lenina (rocznice urodzin, śmierci, wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej).

Oprócz muzealiów ściśle leninowskich, związanych z jego osobą, znajdują się tu obiekty tworzące ikonografię dopełniającą, która ukazywała historię Polski Ludowej w oficjalnej, fasadowej wersji zgodnej z obowiązującą w latach 1945–1989 linią polityczną. Są to m.in. plakaty, medale rocznicowe i walory filatelistyczne.