Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Ruch robotniczy

Kolekcja ta gromadzi głównie sztandary, medale i odznaki pamiątkowe.

Pokaźną jej część stanowią sztandary krakowskich komitetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1948–1987. Są to sztandary Komitetu Wojewódzkiego PZPR, komitetów dzielnicowych, powiatowych, miejskich z Krakowa i terenów Polski Południowej. W zbiorach przechowywane są też sztandary PZPR należące do wyższych uczelni, komórek administracji państwowej i zakładów pracy w mieście i terenie. Na uwagę zasługuje również zbiór sztandarów Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej sprzed 1948 r. oraz medale wybijane z okazji zjazdów i sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Interesującą część zbiorów stanowią odznaki, pamiątkowe i rocznicowe związane z działalnością Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Związku Młodzieży Polskiej. Wśród nielicznych pojedynczych rzeźb na uwagę zasługuje model Pomnika Czynu Rewolucyjnego Proletariatu Krakowa Antoniego Hajdeckiego.